10 april 2010

Crazy Proust

... hertiginnan tyckte om att se några framstående män i sitt hem, dock under förutsättning att de var ungkarlar, ett villkor som emellertid även gifta herrar uppfyllde i hennes ögon ...

Inga kommentarer: