05 oktober 2009

Marcel Proust förutsåg laserdiscen

Inte kan det finnas någon annan naturlig förklaring till denna parentes:
(det sägs att man ofta ser djur i drömmen, men i själva verket är man själv i drömmen nästan alltid ett djur i avsaknad av det förnuft som kastar visshetens ljus över tingen; man spelar där på livets scen en oklar roll som i varje ögonblick förintas av glömskan, ty den nyss förgångna verkligheten utplånas inför den nästkommande som en ljusbild inför den följande, då man bytt skiva i en projektionsapparat)
Marcel Proust, På spaning efter den tid som flytt
bok 2, I skuggan av unga flickor i blom
andra delen, Ortnamn: orten
s. 438


Andra intressanta bloggar om: , , ,

01 oktober 2009

Marcel Proust förutsåg Google Wave

Inte kan det finnas någon annan naturlig förklaring till denna bisats:
spred sig nu genom deras grupp en harmonisk vågrörelse, en oavlåtlig överföring av flytande, kollektiv och rörlig skönhet
Marcel Proust, På spaning efter den tid som flytt
bok 2, I skuggan av unga flickor i blom
andra delen, Ortnamn: orten
s. 406


Är det inte vackert? Och är det inte helt på pricken? Är det inte så vackert och så helt på pricken att just du, käre läsare som råkar ha en Google Wave-inbjudan över, kan tänka dig att ge den till mig? Det skulle göra mig så himla glad. Och Marcel, som visste att denna dag skulle komma, skulle också bli så himla glad. Tack på förhand, kära du. Tack. Tack. Tack.

Andra intressanta bloggar om: , ,