05 oktober 2009

Marcel Proust förutsåg laserdiscen

Inte kan det finnas någon annan naturlig förklaring till denna parentes:
(det sägs att man ofta ser djur i drömmen, men i själva verket är man själv i drömmen nästan alltid ett djur i avsaknad av det förnuft som kastar visshetens ljus över tingen; man spelar där på livets scen en oklar roll som i varje ögonblick förintas av glömskan, ty den nyss förgångna verkligheten utplånas inför den nästkommande som en ljusbild inför den följande, då man bytt skiva i en projektionsapparat)
Marcel Proust, På spaning efter den tid som flytt
bok 2, I skuggan av unga flickor i blom
andra delen, Ortnamn: orten
s. 438


Andra intressanta bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: